Ranking kredytów hipotecznych

kredyt na mieszkanieKredyt hipoteczny jest to kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w nieruchomości.  Zabezpieczenie hipoteką na nieruchomości stanowiącej własności kredytobiorcy. Hipoteka jest to  pewnego rodzaju “zastaw” na nieruchomości – działce, domu, mieszkaniu. Daje ona kredytodawcy prawo do dochodzenia swojego roszczenia z nieruchomości.

Większość banków udziela kredyty hipoteczne na cele budowlane i mieszkaniowe, przedstawiając swoim kredytobiorcom bardzo szeroki wybór tych kredytów. Dzięki kredytowi hipotecznemu kredytobiorca może w bardzo szybkim czasie zrealizować swój cel.

Kredyt hipoteczny może być udzielony na:

Obliczenie rat kredytu hipotecznego to przydatne narzędzie dzięki któremu można samodzielnie określić swoje możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu, a w szczególności:

  • wysokość miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego
  • koszt kredytu
  • odsetki

Nie należy zapominać, że nawet  najtańszy kredyt hipoteczny to poważna decyzja finansowa, której wybór pociąga za sobą skutki na wiele lat!